Archives

Automatycznie zapisany szkic

Jadwiga Rudnicka 5 (1)

Docent dr hab. Jadwiga Rudnicka (1916-2006) 鈥 wybitny badacz i kustosz w obszarze d贸br聽 literackiego i bibliotecznego dziedzictwa kulturowego Polski. Wprowadzenie do biografii Jadwiga Rudnicka nale偶y do tych nielicznych pasjonat贸w ...
Czytaj: