Teatr

„Teatr jest domem prawdy, miejscem, w którym poznajemy, co to jest męstwo, odwaga, honor, ale także nienawiść i brak odpowiedzialności(…). Teatr jest sferą nieograniczonej niczym wolności i swobody, terytorium, na którym każdy może wyrazić swoją prawdę, swoją rację bytu. Więc pojawiają się w nim ludzie odważni, szaleni, na swój sposób nadwrażliwi, nieukształtowani wewnętrznie, którzy tworzą teatr na swój obraz i podobieństwo.”

Piotr Fronczewski

Teatr nigdy nie kłamie. Jest sztuką, która łącząc obraz z dźwiękiem, ukazując bezruch lub ruch odwołuje się niemal do wszystkich zmysłów ludzkich. Pozwala wypowiadać się temu, czego nie dopuszczamy do głosu na co dzień, odnaleźć słowa istotne i pełne, które w adekwatny sposób oddadzą to, co pragniemy wyrazić. Obok wspartego na literaturze teatru dramatycznego, współczesna kultura oferuje nam szereg innych gatunków – teatr plastyczny, muzyczny, teatr tańca, ognia i papieru, czy też teatr posługujący się cieniem bądź lalką.

Teatru nie tworzą jedynie aktorzy i scena. Teatr to także udział publiczności, to relacje i gra, która rozgrywa się miedzy artystą – aktorem a odbiorcą sztuki – widzem. Teatr tworzą ludzie, a ich różnorodna pomysłowość odzwierciedla się w kolejnych obliczach przedstawianych sztuk. Dobra sztuka potrafi nawiązać kontakt z odbiorcą, porwać widza w świat, który odtwarza, kreuje i wzbudzić w nim emocje, często bardzo skrajne, od zachwytu do niechęci.

Dział Teatr ma za zadanie zbieranie i publikowanie materiałów: tekstów, zdjęć, wywiadów celem udostępnienia ich szerokiej publiczności i propagowania działalności teatralnej. Zachęcamy do współpracy wydawnictwa i pisma powiązane z omawianą dziedziną sztuki, instytucje i organizacje teatralne; grupy autorskie i teatry profesjonalne, zarówno te z wieloletnim stażem jak i te dopiero początkujące, scenarzystów, reżyserów i aktorów.