Baza wiedzy

Nasza baza wiedzy jest ponowoczenym instrumentem działalności wiedzotwórczej. Wychodzimy bowiem z założenia, że nie ma jednej i ostatecznej wersji prawdy, a zgodnie z koncepcjami postmodernistycznymi i konstruktywistycznymi zakładamy wielość możliwych prawd i sposobów ich reprezentacji. Dlatego też, zamieszczone u nas hasła istnieją w kilku wariantach (potencjalnie ich ilość jest nieograniczona).

Posts navigation