Ludologia

Termin ludologia pochodzi od łacińskiego słowa ludus będącego określeniem na zabawy i gry. Ludologia wyłoniła się jako dziedzina badań naukowych w odpowiedzi na wzrost zainteresowania grami komputerowymi. Wypracowane na gruncie ludologii teorie i metody mogą służyć do badania różnych rodzajów gier i zabaw jakie obserwujemy we współczesnych kulturach. Badania ludologiczne nie obejmują matematycznej teorii gier, wykorzystywanej często w ekonomii.

W prezentowanym dziale chcielibyśmy rozwijać i upowszechniać dorobek tej młodej dyscypliny badawczej, zarówno w formie tradycyjnych tekstów, jak również filmów i nagrań audio.