Marketing

Marketing

Marketing – Z ang. market – „rynek”. Dziedzina ekonomii zajmująca się całością procesów realizowania celów przedsiębiorstwa na rynku. W zależności od przyjętej koncepcji marketingowej może obejmować albo działania związane z organizacją promocji, reklamy i sieci sprzedaży produktu (koncepcja sprzedażowa), albo spełniać rolę nadrzędną w funkcjonowaniu danego przedsiębiorstwa. Ta tak zwana koncepcja marketingu w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w miejsce prezentowanego przez koncepcję sprzedażową podejścia „wyprodukować i sprzedać” proponuje orientację na potrzeby klienta – „zrozumieć i zareagować”. Rolą marketingu staje się więc nie tylko organizacja promocji i sprzedaży, ale też koordynacja wszelkich działań przedsiębiorstwa zmierzających do wytworzenia wartości dodanej poprzez zaspokojenie potrzeb klientów.

Do zadań tak rozumianego marketingu należy: badanie i wpływanie na potrzeby odczuwane przez konsumentów, analiza rynków na których działa przedsiębiorstwo i odpowiednie umiejscawianie (pozycjonowanie) na nim projektowanego produktu, przygotowanie związanych z wynikamiprowadzonych badań strategii działania przedsiębiorstwa i koncepcji produktów, promocja i organizacja sprzedaży, jak również analiza wyników osiąganych przez przedsiębiorstwo i odpowiednie modyfikowanie strategii.

Zestaw podstawowych narzędzi marketingowych służących do realizacji tych zadań określany jest często jako marketing-mix bądź 4P (product, place, price, promotion – produkt, pozycja, cena, promocja). W warunkach wysokiej konkurencji we współczesnych gospodarkach rynkowych cechy produktów różnych producentów są bardzo zbliżone. Z tego powodu jednym z ważnych zadań marketingu jest przekonanie klienta o wyższości danego produktu nad konkurentem. Kluczowym elementem tego rodzaju zabiegów jest marka produktu, wokół której skupiają się liczne działania zmierzające do zbudowania pozytywnego wizerunku marki w umysłach konsumentów. Tradycyjnym kanałem komunikacji w tego rodzaju działaniach jest reklama, dziś jednak zabiegi zmierzające do pozyskania klienta dla marki i utrzymania jego lojalności wobec niej obejmują bardzo szeroki zakres działań, obejmujących między innymi budowanie społeczności wokół danej marki, budowanie skojarzeń marki z określonymi cechami i wartościami, działania „partyzanckie” prowadzone przez trendsetterów, rozpuszczanie pogłosek o marce (marketing szeptany), czy też wszczepianie marek w kulturę poprzez działania zmierzające do utworzenia z marek ikon kulturowych (branding kulturowy) bądź konstruowanie naśladujących mity opowieści o marce i badania zachowań z nią związanych w kontekście całości rytuałów danej kultury (metoda semiotyczna w badaniach marketingowych) .

Wszechobecność marek i znaków firmowych (logo) nierzadko staje się w dzisiejszych społeczeństwach kapitalistycznych przedmiotem krytyki, wyrażanej między innymi przez ruch alterglobalistów (zob. N. Klein, No Logo). Z drugiej strony, w związku z dominującą rolą rynku w wielu dzisiejszych społeczeństwach, marketing często staje się nowym paradygmatem postrzegania świata i postępowania nie tylko w sferze działalności gospodarczej, lecz również w innych sferach życia, jak działalność kulturalna, edukacja i inne.

 

Wybrana literatura przedmiotu:

M. Alexander, The Myth at The Heart of the Brand, Semiotic Solutions, www.semioticsolutions.com

R. Bartels, The History of Marketing Thought, 1976,

S. Hill, G. Rifkin, Radical Marketing, New York, 1999.

N. Klein, No Logo, przeł. H. Pustuła, Izabelin, 2004.

P. Kotler, Marketing. Wydanie jedenaste, przeł. R. Bartołd, M. Sicińska, M. Trojański, A. Zdziemborska, Poznań, 2005.

A. Ries, J. Trout, 22 niezmienne prawa marketingu, PWE, Warszawa 2000.

A. Sznajder, Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.

G. Zaltman, Podróż w głąb umysłu rynku, przeł. K. Chmiel, Warszawa, 2003.

Mead Margaret

Poprzedni wpis

Marketing mix, 4P

Następny wpis
Wiedzo Znawca
Redaktor z rzemiosłem w ręku na co dzień szef kontroli jakości w brytyjskim oddziale Amazona. W niedalekiej przyszłości planuje zrealizować młodzieńcze marzenia i napisać książkę.

Komentarze - masz coś do napisania? Zostaw proszę informacje.