Rodzina

Zdrowa rodzina = zdrowe dzieci

Kochający rodzice pragną dla swoich dzieci dobra, czynią dla nich wszystko, aby im pomóc i wesprzeć w trudach ziemskiej pielgrzymki. Pracują dla nich, kształcą, dają przykład wiary i miłości. Tak powinno być, gdyż rodzicielska miłość zaowocuje kiedyś miłością dzieci do nich. Jednak nie tylko rodzice mają wpływ na dzieci. Dziś także media, koleżanki i koledzy. A propozycje płynące „ze świata” nie zawsze są dobre i godne polecenia. Dlatego w rodzinie ważne jest zaufanie, które rodzice zdobywają u dzieci przez kochające serce oraz mądre i roztropne uczenie ich dobra.

Zawsze najważniejszy będzie dobry przykład rodziców oraz ich słowa pełne zrozumienia. Słowa miłości, w których jest akceptacja, cierpliwość, spokój, wyrozumiałość są lepiej przyjmowane i bardzo ułatwiają dialog, natomiast te wypowiadane w nerwach, w złości, często rodzą u młodego człowieka bunt. Dorastający chłopak czy dziewczyna potrzebują rozmów z rodzicami, nawet gdy wydaje się, że bardziej szukają towarzystwa rówieśników.

Jeśli kochający rodzice stworzą atmosferę wzajemnego zaufania, dzieci nie będą miały większych oporów z otwarciem się i powierzeniem i swoich „sekretów”. Takie zaufanie rodzicom jest również dla nastolatka siłą, by zbyt łatwo nie narażać się na zły wpływ świata, kolegów, koleżanek i konfrontować wszystko, co oferują inni, a co może się stać wielką szkodą dla umysłu i ciała. Złych propozycji dziś nie brakuje, nawet w szkołach.

Wielkim niebezpieczeństwem kończącym się często cierpieniem, a nawet strasznym kalectwem, są proponowane przez innych używki: narkotyki i alkohol.

Rodzice powinni interesować się otoczeniem swoich dzieci i być mocno wyczulonymi na wszelkie złe przejawy środowiska, w jakim się obracają. Bo takie towarzystwo ma niemały wpływ na zachowania i postępowanie. Jakże często rodzice lekceważą te zagrożenia i bezmyślnie pozwalają dzieciom na uwikłanie się w zgubne nałogi. Rodzicielska kontrola powinna również dotyczyć pieniędzy. Zainteresowanie się, na co syn czy córka wydają kieszonkowe jest również troską i wyrazem miłości. Rodzice myślą, że ci przeznaczają je na coś innego, a oni wydają je na używki niosące utratę zdrowia, kalectwo bądź śmierć.

Narkotyki, alkohol i papierosy zatruwają cały organizm, a najgorszy wpływ mają na mózg. Nieodwracalne zmiany w mózgu prowadzą do strasznych cierpień. Nawet lekkie przepicie alkoholem czy zażywanie tzw. miękkich narkotyków to utrata wielu komórek mózgowych, które się nie regenerują, na ich miejsce nie powstają nowe. W mózgu tworzą się „dziury”. Tak uszkodzony i zatruty nie funkcjonuje normalnie, dlatego młodzi często zdolni są do zbrodni

Wiedzo Znawca
Redaktor z rzemiosłem w ręku na co dzień szef kontroli jakości w brytyjskim oddziale Amazona. W niedalekiej przyszłości planuje zrealizować młodzieńcze marzenia i napisać książkę.

Komentarze - masz coś do napisania? Zostaw proszę informacje.