Machinima

Machinima

Termin machinima (powstały z połączenia dwóch angielskich słów machine i cinema) oznacza filmy tworzone z wykorzystaniem interaktywnego, wirtualnego środowiska gry komputerowej, w którym postaci i wydarzenia kontrolowane są przez ludzi, skrypty lub sztuczną inteligencję.

Łącząc tradycyjne techniki filmowe i animacyjne z technologią przetwarzających dane w czasie rzeczywistym, trójwymiarowych silników gier, produkcja machinim pozwala na oszczędność kosztów i czasu przy zachowaniu dużej dozy kreatywnej kontroli.

 

Machinimy tworzone są głównie na dwa sposoby. W przypadku rozgrywanych za pośrednictwem internetu lub sieci LAN gier FPP (ang. First Person Perspective), gracze – którzy występują w roli aktorów – kontrolują swoją postać za pośrednictwem myszki i klawiatury lub pada (mogą być również wyposażeni w zestaw słuchawkowy z mikrofonem do nagrywania dialogów). Jeden z nich jest „kamerzystą” – jego punkt widzenia nagrywany jest za pomocą zewnętrznych programów na taśmę lub dysk twardy jako materiał, który następnie poddawany jest postprodukcji. Przykładem machinimy tworzonej w ten sposób jest seria Red vs. Blue, która powstaje na silniku gry Halo.

Machinimy mogą również być nagrywane za pomocą specjalnych narzędzi, które dodawane są czasem do gier przez ich twórców lub też opracowywane niezależnie przez społeczność graczy. Niektóre z tych narzędzi pozwalają na rejestrowanie fragmentów rozgrywki z możliwością wyboru położenia kamery. Inne z kolei umożliwiają tworzenie dodatkowych poziomów, lokacji lub elementów otoczenia, które można wykorzystać w celu przygotowania scenografii. W ten sposób twórcy machinim otrzymują do dyspozycji niewielkie studio filmowe.

Machinimy są przykładem rozgrywki emergentnej (ang. emergent gameplay), czyli wykorzystania gier w celach innych od pierwotnie zamierzonych przez ich twórców.

Marzena Falkowska

Wybrana literatura przedmiotu:

Mirosław Filiciak, Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej, Warszawa 2006.

Hasło: Machinima, Internetowa Encyklopedia Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Machinima

Henry Lowood, Real-Time Performance: Machinima and Game Studies, „The International Digital Media & Arts Association Journal” 2 (1), s. 10–17. Tekst dostępny pod adresem: http://www.idmaa.org/journal/pdf/iDMAa_Journal_Vol_2_No_1_screen.pdf

Henry Lowood, High-performance play: The Making of machinima, „Journal of Media Practice” 7 (1), s. 25–42.

Paul Marino, Art of Machinima, Paraglyph Press 2004.

M. Kelland, D. Morris, D. Lloyd, Machinima: Making Animated Movies in 3D Virtual Environments, Ilex Press 2005.

Luźni ludzie

Poprzedni wpis

Bronisław Malinowski

Następny wpis
Wiedzo Znawca
Redaktor z rzemiosłem w ręku na co dzień szef kontroli jakości w brytyjskim oddziale Amazona. W niedalekiej przyszłości planuje zrealizować młodzieńcze marzenia i napisać książkę.

Komentarze - masz coś do napisania? Zostaw proszę informacje.