Systemy informacyjne marketingu

Systemy informacyjne marketingu

Działalność firmy i osiągane przez nią efekty gospodarcze, społeczne i ekonomiczne nie zależą wyłącznie od wysiłków samej firmy. W równym, a może i większym stopniu, wpływ na to mają czynniki otoczenia makro i mikro firmy. Dlatego firmy powinny na bieżąco monitorować swoje otoczenie, aby nadchodzące zmiany nie spowodowały większych kłopotów w działalności przedsiębiorstwa. Monitorowaniu otoczenia służą systemy informacyjne.

Systemy informacyjne marketingu składają się z następujących elementów:

1) informacje o otoczeniu – zarówno w stanie surowym (informacje), jak i w stanie przetworzonym (dane);

2) sprzęt i oprogramowanie zbierającego, przetwarzające i przechowujące informacje o otoczeniu firmy;

3) osoby interpretujące dane uzyskane z oprogramowania przetwarzającego informacje.

System informacji marketingowej działa w następujący sposób:

1) etap zbierania informacji – informacje w postaci raportów, artykułów, wykresów, tabel z liczbami, rejestrów sprzedaży i przepływów towarów i pieniędzy, wywiadów z klientami są zbierane, katalogowane oraz umieszczane w bazie informatycznej;

2) etap analizy informacji – polega na wyeliminowaniu powtarzających się, nieprzydatnych informacji oraz zamianie surowych informacji w użyteczne dane w postaci trendów, wskaźników, współczynników, porównań, współzależności, opisów, tabel, wykresów;

3) etap wspierania decyzji – dane uzyskane z poprzedniego etapu służą jako pożywka dla modeli statystycznych, decyzyjnych i analitycznych, które umożliwiają symulowanie różnych wariantów decyzji i ocenę ich rezultatów; wyniki tych symulacji pozwalają osobom decyzyjnym podjąć decyzję w oparciu o konkretne dane, a nie o zgadywanie.

Dane pozyskane z systemu informacji marketingowej służą do:

1) pomocy podczas podejmowania decyzji odnośnie celów i strategii marketingowych;

2) adaptacji celów i strategii marketingowych do zmieniających się warunków otoczenia;

3) wspierania rozwoju nowych produktów;

4) poznawania potrzeb odbiorców, które można z zyskiem zaspokoić;

5) identyfikacji nowych rynków oraz niezagospodarowanych nisz na istniejących rynkach;

6) dostarczania danych przydatnych w procesie kontroli marketingowej;

7) sprawdzania aktualności i przydatności misji firmy dla klientów;

8) monitorowania otoczenia w poszukiwaniu sygnałów nadchodzących kryzysów;

9) testowania scenariuszy co by było gdyby…;

10) informowania całej firmy (wszystkich pracowników) na temat działalności firmy, jej sytuacji rynkowej oraz samej sytuacji na rynku.

System informacji marketingowej nie wyeliminuje złych decyzji, ponieważ zmiany otoczenia są znacznie bardziej złożone niż jakikolwiek model analityczny. Tym niemniej korzystanie z niego pozwala zabezpieczyć się na większość typowych zmian otoczenia, co znacznie ogranicza odczuwane ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.

Artykuł jest zredagowanym i uzupełnionym za zgodą Wydawcy fragmentem książki „Kompendium wiedzy o marketingu” (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006). Książka ta zawiera przekrój wiedzy marketingowej w ujęciu klasycznym. Jest skierowana szczególnie dla osób, które do tej pory nie miały kontaktu z marketingiem, a z racji obowiązków muszą szybko poznać tę dziedzinę wiedzy.

Wiedzo Znawca
Redaktor z rzemiosłem w ręku na co dzień szef kontroli jakości w brytyjskim oddziale Amazona. W niedalekiej przyszłości planuje zrealizować młodzieńcze marzenia i napisać książkę.

Komentarze - masz coś do napisania? Zostaw proszę informacje.