Malinowski Bronisław

Bronisław Malinowski (1884-1942)

Bronisław Malinowski urodził się 7 kwietnia 1884 roku w Krakowie. Jego ojciec, Lucjan Feliks Malinowski, był naukowcem związanym z Uniwersytetem Jagielońskim, gdzie w 1876 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. W 1898 roku ojciec Malinowskiego zmarł i od tej pory wychowaniem syna zajeła się matka- Józefa z Łąckich.

Stosunek Bronisława Malinowskiego do matki doskonale ilustruje fragment listu, który młody Malinowski napisał po jej śmierci: „Była pierwszą osobą mającą na mnie wpływ w dzieciństwie i młodości, położyła podstawy wszystkiego, co posiadam w sensie umysłowym(…)”. To ona opiekowała się nim gdy ciężko chorował, a także czuwała nad przygotowaniem syna do matury, wraz z zawodowym korepetytorem Kazimierzem Nitschem.

Doskonałe wykształcenie jakie już w młodych latach uzyskał Malinowski zaowocowało ukończeniem w 1902 roku elitarnego liceum im. Króla Jana Sobieskiego w Krakowie. W tym samym roku Malinowski rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W okresie tym ukształtowały się zręby poglądów Bronisława Malinowskiego, które w późniejszych latach można było odnaleźć w jego programie antropologii funkcjonalnej

W tym czasie Malinowski zetknął się również z barwną postacią księdza profesora Stefana Pawlickiego, z którym łączyły go bardzo bliskie stosunki. Bronisław szukał w nim ojcowskiego wsparcia, on też miał wpływ na jego naukowy rozwój. W 1906 roku Bronisław Malinowski ukończył swoja pracę doktorska zatytułowaną O zasadzie ekonomii myślenia, która podobnie jak egzaminy została oceniona celująco, a w 1908 roku odbyła się uroczysta promocja.

W okresie studiów miejscem, które często odwiedzał Malinowski było Zakopane, gdzie bliskimi towarzyszami byli dla niego Leon Chwistek oraz Stanisław Ignacy Witkiewicz. Wszyscy oni wywierali na siebie ogromny wpływ, co widoczne było na przykład w tekstach Witkiewicza, który parodiował zarówno styl Malinowskiego jak i Chwistka. Postać Witkiewicza często pojawiała się też w Dzienniku Bronisława, choć ostatecznie ich drogi się rozeszły.

Zatrzymując się na chwilę przy Dzienniku warto wspomnieć, że w szczegółowy sposób prezentuje on dziesięć lat życia Bronisława Malinowskiego. Jest bardzo osobisty i sam Malinowski nie planował jego wydania. Został on odnaleziony wśród rękopisów po jego śmierci, a opublikowany dopiero w 1967 roku pod tytułem Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu. Publikacja tych intymnych wyznań antropologa, poruszyła całe środowisko badawcze stawiając pod znakiem zapytania tradycyjne metody prowadzenia badań antropologicznych i inspirując nowe paradygmaty badawcze (między innymi antropologię refleksyjną), rzucając jednak niekorzystne światło na samą postać Malinowskiego.

Na poglądy Bronisława Malinowskiego w istotny sposób wpłynęło środowisko kulturalne Krakowa, w którym zetknął się on z filozofią pozytywistyczną Ernsta Macha, będącą później podstawą funkcjonalizmu. Okres spędzony w Krakowie spowodował też zmianę zainteresowań Malinowskiego i zwrot ku filozofii i antropologii społecznej.

W 1910 roku Malinowski wyjechał do Londynu, gdzie zetknął się z mistrzami antropologii brytyjskiej, między innymi Frazerem. Wtedy też przygotowywał swoje dwie pierwsze książki: The Family among the Australian Aborigenes. A Sociological Study w 1913 roku oraz Wierzenia pierwotne i formy ustroju społecznego, którą napisał po polsku w 1915 roku. Jednakże niekwestionowaną pozycję jaką zajmuje Bronisław Malinowski w historii antropologii przyniosły mu słynne badania terenowe, które dzięki pomocy brytyjskiego antropologa Seligmana, rozpoczęły się w 1914 roku w Nowej Gwinei. Tam też poznał Malinowski A. R. Rodclife-Browna, współtwórcę funkcjonalizmu.

Prawdziwy rozgłos przyniosły Malinowskiemu badania na Wyspach Triobriandzkich w latach 1915-1918, które zaowocowały serią prac: The Spirits of the Heath In the Triobrand Islands (1916), Argonauci Zachodniego Pacyfiku (1922), Zwyczaj i zbrodnia w społecznościach dzikich (1926), Życie seksualne dzikich w północno-zachodniej Melanezji (1929), Ogrody koralowe i ich magia (1935).

Po powrocie do Londynu Malinowski ożenił się po raz drugi, prowadził okazjonalne wykłady. Otrzymał w tym czasie doktorat honoris causa na Uniwersytecie w Harvardzie. Okres londyński był okresem bardzo twórczym, powstały wówczas takie dzieła jak: Myth in Primitive Psychology (1927), Sex and Represion in Savage Society (1927), Mit, Magia, Religia (1925). Warto również wspomnieć tu o działalności dydaktycznej oraz legendarnych seminariach Malinowskiego, które przyciągały rzesze studentów.

W 1938 roku Bronisław Malinowski wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie został prezesem Polskiego Instytutu Naukowego. Piętnastego maja 1942 zainaugurował jego działalność, lecz następnego dnia zmarł nagle w New Haven.

Karol Darwin

Poprzedni wpis
Wiedzo Znawca
Redaktor z rzemiosłem w ręku na co dzień szef kontroli jakości w brytyjskim oddziale Amazona. W niedalekiej przyszłości planuje zrealizować młodzieńcze marzenia i napisać książkę.

Komentarze - masz coś do napisania? Zostaw proszę informacje.