Karol Darwin – Ewolucjonizm Karola Darwina

Karol Darwin urodził się 12 lutego 1908 roku w Shrewsbury. Jego dziadkowie byli sławnymi postaciami. Dziadek ze strony ojca był lekarzem i poetą, a ze strony matki – założycielem słynnej fabryki porcelany. Zmarł 19 kwietnia 1882 roku na atak serca, które było osłabione od końca 1881 roku.

Początki nauki i studia

W wieku ośmiu lat Karol Marks został osierocony przez matkę. W tym samym czasie zaczął uczęszczać do swojej pierwszej szkoły, która była szkółka parafialna gdzie zaczął pasjonować się przyrodą. Mając 9 lat zaczął uczyć się w szkole D. Buttlera. Jego nauka tam, trwała 7 lat. Nie wspomina jej jednak dobrze twierdząc, że ograniczał się do nauki historii starożytnej, łaciny i greki oraz geografii. Młody Darwin nie przepadał za nauką i nie był uznawanym za przysłowiowego „orła”. Było to wynikiem nieodpowiedniego wg niego programu nauczania jaki prezentowała owa szkoła. Opierającego się przede wszystkim na naukach klasycznych. Przyrodnicze pasje Darwina niestety nie były  w szkole Buttlera rozwijane.

W 1925 roku Karol Darwin zaczął pobierać nauki na uniwersytecie w Edynburgu tak samo jak jego brat Eras). Tam studiował medycynę, która również go nie interesowała. Bywało i tak, że uciekał z zajęć. Spowodowało to, że studia przerwał, a później porzucił. Wstąpił do tzw. Towarzystwa Pliniuszowego. Zaprzyjaźnił się tam z Robertem Grantem, z którym długo i często spacerował. Spacery te przyczyniły się do jego pierwszego odkrycia, które zaowocowało referatem o narządach pijawek. Dużo czasu poświęcał też na polowania (które były jego ulubiona forma spędzania czasu prawie od zawsze) oraz wykłady, ale tylko te, które go interesowały. Należały do nich wystąpienia neptunisty Roberta Jamesona oraz plutonity Thomasa Hope.

Widząc, że syna rzeczywiście nie interesują studia medyczne, po wyjeździe ze szkoły jego brata (który ukończył studia), ojciec Marksa podsunął mu pomysł żeby został duchownym. Myśl ta, przypadła Karolowi do gustu i zaczął bardziej interesować się prawdami wiary oraz przekonaniami anglikanizmu. W tym celu w 1927 Darwin rozpoczął studia teologiczne na uniwersytecie Cambridge, ale tak samo jak w Edynburgu, studia te, nie za bardzo go zainteresowany. Przebywał tam d 1931 roku. W tym czasie zaprzyjaźnił się z Williamem Darwinem Foxem oraz Fanny – można powiedzieć, że w tym okresie byli parą.

Zajęciami, które w Cambridge Darwin lubił najbardziej była botanika. W dużej mierze wpływ a na to miał fakt, że profesor botaniki nie ograniczał się do przekazywania wiedzy wyłącznie w formie suchych wykładów, lecz swoich studentów zabierał w teren.

Pod koniec studiów przyszedł czas na przemyślenia. Darwin doszedł do wniosku, że czas który powinien być przeznaczony na naukę zmarnował na spotkania z Fanny, z która postanowił zerwać znajomość. Zaczął wówczas intensywnie się uczyć w czym pomagał mu ulubiony profesor botaniki – John. Był on jego ówczesnym mentorem i przewodnikiem. Rozwijał w Marksie jego przyrodnicze zainteresowania oraz prowadził z nim ożywione dyskusje. Pomimo swych zaległości przez prawie trzy lata studiów, Marks nadrobił ubytki w wiedzy i został  jednym z najlepszych studentów w klasyfikacji po końcowych egzaminach.

Podróż HMS „Beagle”

Pod koniec grudnia 1831 roku Karol odbył podróż dookoła świata na HMS „Beagle” w charakterze młodego badacza. Jego ojciec nie chciał zgodzić się na tę lecz za Karolem wstawił się wuj – Josiah Wedgwood. Ojciec szanując jego zdanie zgodził się na wymarzona podróż syna. W czasie owej wyprawy badawczej, Darwina zachwyciła przede wszystkim wyspa Galapagos. Ponadto rozwijał również swoje zainteresowania geologiczne. Wyprawa ta zaowocowała min. pracą na temat raf koralowych.

Po podróży trwającej prawie 5 lat, w czasie których Karol odwiedził Amerykę Południową, Wyspy Pacyfiku, Australię, Nową Zelandię i Republikę Południowej Afryki, Darwin powrócił do Londynu przywożąc ze sobą tysiące notatek i okazów. Były one bardzo przydatne w jego późniejszych pracach dotyczących min. dziedziny, którą w tamtych czas bardzo się interesował – geologii.

Początki teorii ewolucji

Dwa lata po swoim powrocie zajął się bardziej prywatnymi sferami swojego życia. Miedzy innymi postanowił się oświadczył Emmie Wedgewood. Po ślubie przeprowadzili się do Down, które pozostało jego miejscem zamieszkania na zawsze. Cenił ciszę i spokój tego miejsca. To właśnie tam najlepiej mu się pracowało. To właśnie tam narodziły się podstawy jego teorii.

Pierwsze efekty pracy dotyczące teorii ewolucji znane były już w 1944 roku, ale tylko przez kilku jego przyjaciół, którym nie udało się namówić ich twórcy na przedstawienie ich środowiskom naukowym. Na pierwsze ich opublikowanie Darwin odważył się dopiero  14 lat później. Mimo to teoria oparta na zasadach zmienności gatunków, walki o byt i doboru naturalnego [1996, s. 183], nie została uznana za rewolucyjna od początku. Można powiedzieć, że była wręcz pomijana w środowisku naukowym. Pomijana i często wyśmiewana. Była głównym powodem kpin z Darwina. Dopiero publikacja wydana rok później, stała się sławna i wzbudziła wiele emocji. Od samego początku zdobywa sobie i zagorzałych zwolenników
i zagorzałych przeciwników.

Teoria ewolucji Darwina jest dzisiaj podstawą nauk biologicznych, ale wywarła wpływ także na innych dziedzinach takich jak filozofia. Przeczyła ona teologicznym teoriom, których tłumaczenie powstania życia na ziemi do tej pory przyjmowała znaczna część społeczeństwa [W. Strawiński, 1995, s. 361]. Uznawane jest, że darwinowska teoria znacznie lepiej i prawdopodobniej tłumaczy powstawanie gatunków na ziemi niż teorie teologiczne
[S. Bruce, 2006, s. 35].

Karol Darwin, ze względu na swoją teorię stał się prekursorem ewolucjonizmu. Jest to nauka badająca ewolucję i stopniowy rozwój jako proces przyrodniczy.

Bibliografia:

  1. Mała Encyklopedia PWN, Warszawa 1996,
  2. S. Bruce, Fundamentalizm, Warszawa 2006.
  3. W. Strawiński, Reichenbach Hans, w: Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, t. 3, pod red. B. Skargi, Warszawa 1995.
  4. pl.wikipedia.org
  5. www.biografiasyvidas.com/monografia/darwin

Karma (ujęcie buddyjskie) – Brahman, Pra-Karmą, przeznaczenie i samsara

Poprzedni wpis

Karol Marks – materializm historyczny

Następny wpis
Wiedzo Znawca
Redaktor z rzemiosłem w ręku na co dzień szef kontroli jakości w brytyjskim oddziale Amazona. W niedalekiej przyszłości planuje zrealizować młodzieńcze marzenia i napisać książkę.

Komentarze - masz coś do napisania? Zostaw proszę informacje.