Aldon Dzięcioł

Urodzony w Lubartowie 10 kwietnia 1946 roku. Poeta, fraszkopisarz, podróżnik, działacz Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Jana Kalinowskiego we Włodawie.

Dzieciństwo spędził we wsi Niedźwiada na Lubelszczyźnie. Wychowywał się z dwoma braćmi Zdzisławem i Stanisławem. Ukończył szkołę zawodową oraz Technikum Branży Skórzanej w Lublinie maturą w 1968 roku. W latach 1980 – 1985 studiował socjologię w Akademii Nauk Społecznych w Warszawie. Następnie ukończył podyplomowe studia administracji i zarządzania na UMCS w Lublinie, na wydziale prawa i administracji w latach 2000 – 2001. W 2000 roku przeszedł szkolenie i zdał państwowy egzamin w Ministerstwie Skarbu na członka rad nadzorczych. Swoje kwalifikacje podnosił uczestnicząc w seminariach w Holandii i RFN na temat Bezpieczeństwo i organizacja transportu oraz funkcjonowanie Inspekcji Transportowej; marketingu dla kadry kierowniczej w Centrum Prywatyzacji w Warszawie. Szkolił się w zakresie zarządzania systemem jakości według norm ISO; rachunkowości w zarządzaniu dla kadry kierowniczej; zarządzania projektami unijnymi oraz ukończył kursy na instruktora, sternika jachtowego, żeglarza i starszego sternika motorowodniactwa.

Pracę zawodową rozpoczął w Lubelskich Zakładach Przemysłu Spożywczego w działach produkcji, kontroli jakości i gospodarki magazynowej w 1965 roku. Od 1973 pracował w Zakładach Przemysłu Skórzanego we Włodawie na różnych szczeblach zarządzania. W 1984 awansował na stanowisko dyrektora naczelnego w Zakładach Przemysłu Skórzanego we Włodawie. Dał się poznać w tym czasie jako świetny specjalista zarządzający 1200 osobową załogą, wypromowawszy firmę na listę największych zakładów przemysłowych w latach 80- tych w Polsce. Wielokrotnie uczestniczył w tym czasie w międzynarodowych targach i sympozjach w Niemczech, Francji, Anglii, Włoszech, Rosji i Ukrainie. W latach 1992 – 1996 kierował jako założyciel i współwłaściciel firmą handlową „Awers” we Włodawie, zajmującą się handlem i eksportem artykułów spożywczych i przemysłowych z firmami z Ukrainy i Białorusi. Od 1996 do 1999 Aldon Dzięcioł pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Lubelskich Fabrykach Wag S.A. Był również vice przewodniczącym i członkiem rady nadzorczej w spółkach prawa kodeksu handlowego. Jako prezes zarządu i vice prezes do spraw handlowych w Nadbużańskich Zakładach Przemysłu Skórzanego Polesie S.A. we Włodawie zrealizował Bankowe Postępowanie Ugodowe. W tym czasie był również przewodniczącym zespołu wdrożeniowego ISO – 9001. W latach 1999 – 2001 pracował jako zastępca dyrektora wydziału infrastruktury technicznej inwestycji, transportu i mienia samorządowego w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie. Od 2002 – 2004 był Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego w Lublinie. W latach 2005 – 2007 pracował jako kierownik działu transportu w Spółdzielni Mleczarskiej w Radzyniu Podlaskim. W 2008 przeszedł na emeryturę.

Twórczość literacką Aldon Dzięcioł rozpoczął zbiorem wierszy Polesie Moja Mała Ojczyzna (2006). Kolejnymi książkami były Przemyślenia bez mydlenia (2008) , w których zawarł fraszki i aforyzmy; Lubelska limerykowa kręcioła z dziupli dzięcioła (2008) – limeryki; Na literackiej Lubelszczyźnie (2009) – esej, reportaż. Jego twórczość literacka była publikowana również w tomikach zbiorowych Skarbczyk Poleski, Włodawskie poezje, Poezje nadbużańskie. W swojej poezji opiewa jego własną Małą Ojczyznę, która znajduje się między Wieprzem a Bugiem. Utwory Dzięcioła opierają się na pamięci i miłości do praojców  i ojczyzny. Poezja dostarcza wiedzy na temat historycznej i etnograficznej natury regionu, w którym mieszka. Cechą charakterystyczną dla utworów Dzięcioła jest przytaczanie nazw miejscowości leżących w województwie lubelskim. W całej jego twórczości można wyróżnić 333 nazwy. Swoje utwory opiera na motywie sielanki – beztroskiego, wesołego, wiejskiego życia. Ukazuje w nich obraz dawnej i współczesnej wsi, choć też znajdujemy utwory dotyczące miast. Stosując przypisy ułatwia czytelnikowi zrozumienie tematyki utworów. Swoją twórczość dedykuje szanowanym kolegom i przyjaciołom między innymi ze Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej. Obecnie autor limeryków pracuje nad dziewiątą swoją książką oraz zbiera materiały do dziesiątej i jedenastej. W 2010 roku planuje wydać kolejne dwie książki, a dalsze w kolejnych latach. Będzie to razem 2500 utworów literackich zebranych na 1500 stronach. Z racji pełnienia obowiązków w różnych dziedzinach swojej działalności, Dzięcioł wygłaszał również referaty na konferencjach naukowo – technicznych międzynarodowych i krajowych między innymi Infrastruktura komunikacyjna w strategii rozwoju województwa lubelskiego; Główne tezy rozwoju transportu woj. Lubelskiego; Współpraca transgraniczna w Euroregionie Bug. Jest także współautorem pracy zbiorowej Włodawa miasto i region na przełomie XX/XXI wieku.

Praca społeczna Dzięcioła jest równie efektywna jak jego twórczość. Działał on na wielu płaszczyznach społecznych, a i obecnie pełni dużą ilość funkcji. Był vice przewodniczącym zespołu do spraw strategii rozwoju województwa lubelskiego w zakresie rozwoju programu dróg i komunikacji, vice prezesem Chełmskiego Klubu Biznesu, członkiem Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, prezesem Fundacji Rozwoju Ziemi Włodawskiej, prezesem Zarządu Oddziału PTTK we Włodawie, Komandorem Sekcji Żeglarskiej „ Bryza”, vice prezesem LKS „ Włodawianka”, vice komandorem Klubu Żeglarskiego „ Wega”, członkiem Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, przewodniczącym  grupy d.s. zagospodarowania przestrzennego i komunikacji w Euroregionie Bug, członkiem Senatu Wyższej Szkoły Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach, obecnie jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej i członkiem Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie. Corocznie uczestniczy w około 25 – 30 imprezach folklorystycznych, jarmarkach, dożynkach powiatowych, wojewódzkich promując swoje książki i Lubelszczyznę. Jest zapraszany na targi książki i spotkania autorskie do bibliotek. Jako nadbużański literat spotykał się również ze środowiskiem akademickim w Lublinie i w Łucku na Wołyniu. Jego książki znajdują się   w ponad dwudziestu bibliotekach oraz muzeach w Nałęczowie, Romanowie i Woli Okrzejskiej.

Zainteresowania Aldona Dzięcioła obejmują przede wszystkim literaturę. Jest bibliomanem ( tak sam o sobie mówi), posiada księgozbiór liczący ponad tysiąc książek. Jest również regionalistą i miłośnikiem Polesia, aktywnie uczestniczy w pracach Stowarzyszenia twórców Kultury Nadbużańskiej i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej. Jego kolejną pasją jest żeglarstwo i podróże. Jako instruktor żeglarstwa i motorowodniactwa szkolił młodzież na obozach żeglarskich, na mazurskich jeziorach. Odbył rejsy morskie po Bałtyku, Adriatyku i Morzu Czarnym, zawijając do portów w Niemczech, Danii, Szwecji, Finlandii, Bułgarii, Rumunii i Chorwacji. Rejsy motorowodniackie odbywał po wielkich rzekach Europy: Wiśle, Tamizie, Dunaju, Dnieprze . Zdobywał złote odznaki turystyki wodnej    i górskiej.

Aldon Dzięcioł kilkakrotnie został wyróżniany, otrzymując odznaczenia państwowe. Były to: Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy Krzyż Zasługi oraz wyróżnienia: Złota Odznaka- Zasłużony Pracownik Przemysłu Lekkiego, Honorowa Odznaka PCK, Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa, Honorowa Odznaka WOPR, Honorowa odznaka „Zasłużony dla Drogownictwa”, srebrna odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, srebrna odznak „Zasłużony Działacz Turystyki”, medal „ Zasłużony dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej” oraz państwowa nagroda II stopnia Ministra Ochrony Środowiska za nowatorskie osiągnięcia twórcze w ochronie środowiska i inwestycje ekologiczne.

W pracy twórczej wspiera poetę rodzina. Żona Maria – nauczycielka i synowie Adrian i Emil – studenci.

Bibligrafia:

  1. Dzięcioł A. Polesie Moja mała Ojczyzna, Włodawa 2006.
  2. Dzięcioł A. Przemyślenia bez mydlenia, Włodawa 2008.
  3. Dzięcioł A. Lubelska limerykowa kręcioła z dziupli dzięcioła, Włodawa 2008.
  4. Dzięcioł A. Na literackiej Lubelszczyźnie, Chełm 2009.

Dyskordianizm

Poprzedni wpis
Wiedzo Znawca
Redaktor z rzemiosłem w ręku na co dzień szef kontroli jakości w brytyjskim oddziale Amazona. W niedalekiej przyszłości planuje zrealizować młodzieńcze marzenia i napisać książkę.

Komentarze - masz coś do napisania? Zostaw proszę informacje.