Folii dachowych, wiatroizolacji, folii budowlanych - niezbędnych akcesoriów do prawidłowego montażu 1 - Twój Głos 📌 e-TG.pl
Dom 🏠DOM I OTOCZENIE 🏡NARZĘDZIA I AKCESORIA 🔨Porady 🎯

Folii dachowych, wiatroizolacji, folii budowlanych – niezbędnych akcesoriów do prawidłowego montażu

Membrany i folie

Jeszcze nie tak dawno jedynym dostępnym materiałem do izolacji dachu była papa. Dziś zastąpiły ją specjalistyczne membrany lub folie wstępnego krycia. Który materiał wybrać i kiedy?

Wstępne krycie – papą czy folią?

Papa dachowa powstaje poprzez nasączenie masą asfaltową lub smołową osnowy z tektury lub welonu z włókna szklanego. Następnie pokrywa się ją warstwą mineralnej posypki. W czasach gdy większość domów posiadała nieużytkowy strych, wybór tego właśnie materiału był czymś oczywistym i niebudzącym większych wątpliwości. Jednak dziś znaczna część budujących, planuje wykorzystanie poddasza do celów mieszkalnych.

Papa jest materiałem, który bardzo dobrze uszczelnia dach od zewnątrz, ale niestety nie przepuszcza pary wodnej, gromadzącej się w środku domu – mówi Krzysztof Patoka z firmy Marma Polskie Folie – Przykrycie nią takiego dachu, może doprowadzić do rozwoju wilgoci, a następnie problemów z pleśnią oraz grzybami. Nie mówiąc już o tym, że mokra termoizolacja (wełna mineralna) traci swoje właściwości, zwiększając tym samym koszty ogrzewania.

Folie pod skosami

Specjalistyczne folie dachowe – najpierw o niskiej, a później wysokiej paroprzepuszczalności – powstały właśnie po to, aby tego typu problemów uniknąć. W przeciwieństwie do papy, w ich wypadku nie ma potrzeby stosowania tzw. deskowania, które zwiększa koszty budowy dachu. Poza tym są to materiały znacznie lżejsze i podatne na odkształcenia, co zwiększa ich funkcjonalność i ułatwia montaż.

Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie folii wysokoparoprzepuszczalnej, czylimembrany wstępnego krycia, głównie dlatego, że można ją układać na styk z termoizolacją, a to znacząco upraszcza konstrukcję dachu i eliminuje możliwość popełnienia błędów. Folie o niskiej paroprzepuszczalności oraz papy wymagają natomiast wykonania dodatkowych szczelin wentylacyjnych nad termoizolacją.

Folie paroizolacyjne

W nowoczesnych dachach paroizolacje spełniają bardzo ważne funkcje. Do najistotniejszych należy zaliczyć ograniczenie lub blokowanie dopływu pary wodnej unoszonej przez ciepłe powietrze do termoizolacji i konstrukcji dachu oraz zapobieganie groźnemu zjawisku przewiewów. Para wodna unoszona przez cieple powietrze pochodzi z kilku źródeł: z atmosfery, z technologii budowlanych oraz od mieszkańców budynku. Najgroźniejsze ilości pary wodnej pochodzą z okresu budowy. Zjawisko przewiewania następuje wówczas gdy w dachu pojawiają się nieszczelności. Nawet bardzo małą szparą w dachu może uciec bardzo dużo ciepła ponieważ różnica temperatur w sezonie grzewczym powoduje duże różnice ciśnień co powoduje powstawanie gwałtownych przepływów powietrza. Bardzo ważne jest szczelne układanie paroizolacji z zastosowaniem specjalnych taśm do łączenia i uszczelniania.
Paroizolacje możemy podzielić na trzy podstawowe grupy:
 1. opóźniacze pary, czyli folie polietylenowe zazwyczaj o grubościach 0,15mm – 0,20mm i najczęściej w kolorze żółtym ( również białym, czarnym lub innym ) najczęściej stosowany i najbardziej uniwersalny materiał,
 2. bariery dla pary, są to zazwyczaj folie z naniesioną warstwą metalu ( np. aluminium ) lub bitumu ( rzadziej spotykane ). Takie folie najlepiej jest stosować w dachach które mają szczelinę wentylacyjną nad termoizolacją , ma to miejsce w przypadku gdy jako warstwę wstępnego krycia zastosowano folie niskoparoprzepuszczalną lub deskowanie z papą,
 3. regulatory antykondensacyjne , nazywane również paroizolacjami aktywnymi lub inteligentnymi. Są to materiały o własnościach zapewniających większy lub mniejszy przepływ pary wodnej w stronę termoizolacji a następnie za pomocą ( i tu warunek ) zastosowanej membrany wysokoparoprzepuszczalnej wydostać się na zewnątrz. Należy pamiętać wybierając jako paroizolację regulator antykondensacyjny, że może on być stosowany tylko w przypadku gdy jako warstwę wstępnego krycia zastosowano membranę wysokoparoprzepuszczalną.
Może cię zainteresować także:  Uwolnienie dopaminy neurotransmitera przyjemności, motywacji oraz nagrody

Stosując bariery dla pary lub opóźniacze pary należy pamiętać aby w przypadku montażu płyty G/K pod tego typu paroizolacją zostawić szczelinę tzw. pustkę co najmniej 3 cm, zapobiegnie ona niebezpiecznym zawilgoceniom i skraplaniu pary wodnej na powierzchni paroizolacji.Aby całkowicie wyeliminować zjawisko skraplania pary wodnej na powierzchni paroizolacji należy zastawać regulator antykondensacyjny. Dodatkowym argumentem przemawiającym na korzyść regulatora jest występowanie zjawiska odwrotnego przenikania pary wodnej które występuje najczęściej sezonie grzewczym i umożliwia wysychanie termoizolacji i całej konstrukcji dachu dzięki przepływowi pary wodnej do wnętrza. Regulator antykondensacyjny nie wymaga również postawienia szczeliny pomiędzy paroizolacją a płytą G/K.

Folie budowlane polietylenowe

Folie polietylenowe (LDPE) znajdują bardzo szerokie zastosowanie w konstrukcjach budowlanych. Najczęściej stosowane są jako warstwy paroszczelne i przeciwwilgociowe w konstrukcjach ścian, stropów, dachów. Folie budowlane dostepne są w postaci rolek ( najczęściej po 100m2) lub w mniejszej ilości w postaci płacht np. 4m x 5m

Folie wytłaczane i profilowane

Folie wytłaczane zwane również foliami kubełkowymi, membranami profilowanymi lub geomembranami służą do zabezpieczeń fundamentów, ścian piwnic, tarasów i posadzek przed wodą gruntową i wilgocią. Wykonane są zazwyczaj z twardego polietyleny HDPE a wytłoczenia w kształcie ściętych stożków tworzą warstwę drenującą i wentylującą. Folie wytłaczane doskonale zabezpieczają hydro-izolację przed uszkodzeniami mechanicznymi przy zasypywaniu fundamentów oraz przy ruchach ziemi spowodowanych osiadaniem lub pracami ziemnymi. W zastosowaniach poziomych zabezpieczają przed wodą opadową np. tarasy oraz przed wilgocią wznoszącą się kapilarnie np. piwnice, garaże podziemne, umożliwiając utrzymanie wysokich obciążeń posadzek.
Do folii fundamentowych zalicza się również folie służące do ochrony murów budynków przed wilgocią kapilarną i układanych pomiędzy ławą fundamentu a murem. Wytwarzane są zazwyczaj z takich materiałów jak polietylen LDPE , polietylen HDPE lub PCV i poddawane procesowi profilowania.
O czym warto wiedzieć przed zastosowaniem folii wytłaczanych ( kubełkowych ).
 1. Każdy budynek powinien mieć solidne zabezpieczony fundament przez hydro-izolację dobrze dobraną do istniejących wokół niego warunków. Jest to szczególnie ważne w tych budynkach które mają piwnice.
 2. Do wykonania hydro-izolacji należy zastosować odpowiednie środki np. papy, masy asfaltow-kauczukowe itp.
 3. Aby dobrze zabezpieczyć fundament trzeba poznać warunki wodno-gruntowe panujące wokół budynku i uwzględnić możliwość ich zmian w przyszłości. Zmiany mogą być wywołane nie tylko wahaniami poziomu wód gruntowych ale również na skutek ewentualnej działalności budowlanej w sąsiedztwie.
 4. Wybór rodzaju hydro-izolacji oraz sposobu jej zastosowania zależą od rodzaju gruntów występujących w podłożu oraz poziomu wody gruntowej. W związku z tym możemy podzielić hydro-izolację na dwie zasadnicze grupy:
  izolacje przeciwwilgociowe (lekkie ) chroniące podziemne części budynków przed działaniem wody nie wywierającej ciśnienia hydrostatycznego,
  izolacje przeciwwodne (średnie lub ciężkie ) chroniące podziemne elementy budynków przed wodą wywierającą ciśnienie hydrostatyczne
 1. Hydro-izolacje przeciwwilgociowe (lekkie) można stosować jedynie w budowlach których fundamenty usytuowane są powyżej poziomu wód gruntowych a przeciwwodne (średnie i ciężkie) w budynkach posadowionych poniżej zwierciadła wód gruntowych.
 2. W wielu przypadkach , mimo występowania wód gruntowych poniżej fundamentów stosuje się zabezpieczenia przeciwwodne z powodu zwykłej zapobiegliwości ponieważ woda potrafi zaskoczyć i spowodować duże straty. Przykładem mogą być wody z opadów atmosferycznych przesączające się w gruncie. W zależności od wielkości i częstotliwości opady atmosferyczne mogą powodować stałe lub chwilowe zagrożenie dla fundamentów. W duże mierze stopień tych zagrożeń zależy od rodzaju gruntu na którym jest lub będzie posadowiony budynek.
 3. Ściany piwnic w gruntach przepuszczalnych takich jak piaski i żwiry wystarczy zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową (lekką).
 4. W przypadku gdy budynek stoi na gruntach nieprzepuszczalnych , do gruntów tego typu zwanych gruntami spoistymi zalicza się gliny, mady, iły oraz pyły, należy jego fundamenty zabezpieczyć hydro-izolacją przeciwwodną ( średnią lub ciężką ).
 5. W opisanych sytuacjach należy również zastosować dodatkową izolację w postaci folii wytłaczanej. Stanowi ona wtedy dodatkową warstwę osłaniającą hydro-izolację a szczególnie zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi przy zasypywaniu fundamentów oraz przy ruchach ziemi spowodowanych osiadaniem lub pracami ziemnymi.
 6. aśmy do folii i membran dachowych
Może cię zainteresować także:  Najważniejsze badania profilaktyczne dla mężczyzn 20+, 30+, 40+ i 50+

Taśma TRM/W – jednostronna taśma reperacyjno montażowa do membran dachowych. Wymiary: szer. 5cm x 25mb Nośnik: włóknina PP


Taśma TM/Z2 – dwustronna taśma montażowa do folii i membran dachowych, paroizolacji i innych folii LDPE Wymiary: szer. 2cm x 25mb Nośnik: siatka poliestrowa


Taśma TB2 – dwustronna taśma butylowa, zalecana szczególnie do montażu folii i membran dachowych, folii paroizolacyjnych i innych do elementów konstrukcyjnych takich jak drewno, beton itp. Zapewnia bardzo dobre uszczelnienie na łączeniach „na zakład” zwłaszcza folii LDPE. Wymiary: szer.1,5cm x 50mb
Taśmy do folii paroizolacyjnych
Taśma TM/Z2 – dwustronna taśma montażowa do folii i membran dachowych, paroizolacji i innych folii LDPE Wymiary: szer. 2cm x 25mb Nośnik: siatka poliestrowa


Taśma TRM1 – jednostronna taśma reperacyjno montażowa do folii LDPE Wymiary: szer. 5cm x 25mb


Taśma BT2 – dwustronna taśma butylowa, zalecana szczególnie do montażu folii i membran dachowych, folii paroizolacyjnych i innych do elementów konstrukcyjnych takich jak drewno, beton itp. Zapewnia bardzo dobre uszczelnienie na łączeniach „na zakład” zwłaszcza folii LDPE. Wymiary: szer.1,5cm x 50mb


Taśma TRM1/AL – jednostronna taśma reperacyjno montażowa do folii metalizowanych np. MLAL Wymiary: szer. 5cm x 50mb
Taśmy do folii budowlanych
Taśma TB2 – dwustronna taśma butylowa, zalecana szczególnie do montażu folii i membran dachowych, folii paroizolacyjnych i innych do elementów konstrukcyjnych takich jak drewno, beton itp. Zapewnia bardzo dobre uszczelnienie na łączeniach „na zakład” zwłaszcza folii LDPE. Wymiary: szer.1,5cm x 50mb


Taśma TM/Z2 – dwustronna taśma montażowa do folii i membran dachowych, paroizolacji i innych folii LDPE Wymiary: szer. 2cm x 25mb Nośnik: siatka poliestrowa


Taśma TM1 – jednostronna taśma reperacyjno montażowa do folii LDPE Wymiary: szer. 5cm x 25mb

Zdrowy jogurt naturalny: jogurt w diecie odchudzającej, przepis na domowy jogurt

Poprzedni wpis

Kupujemy czytnik E-Book – gdzie i jak kupić najlepszy czytnik ebook?

Następny wpis
Wiedzo Znawca
Redaktor z rzemiosłem w ręku na co dzień szef kontroli jakości w kuchni, serwujący wykwintne dania. W niedalekiej przyszłości planuje zrealizować młodzieńcze marzenia i napisać coś więcej niż artykuł 📖

Na pewno zainteresują Cię jeszcze:

Komentarze - masz coś do napisania? Zostaw proszę informacje.

Pozostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *