Historyczne ciekawostki z ważnych dat 1 - Twój Głos 📢 e-TG.pl
Ciekawostki

Historyczne ciekawostki z ważnych dat

 W 1592 r. Hideyoshi wysłał 100 tyś. Armię na podbój Korei, w okresie tych walk generałowie złożyli Hideyoshiemu w darze 40 tys. zakonserwowanych uszu i nosów odciętych wrogom, które później pokazywano na wystawie w Kioto.
– 1603- 1868 r. era Edo, rządy szogunów Tokugawa
– 1639 r. całkowite odcięcie się od świata Japonii.
– 1846 r. do Nagasaki przybyły, po statkach francuskich i angielskich, amerykańskie z prośba o zawarcie traktatów handlowych – cesarz odmówił – 8 VII 1853 r. flota komandora M. Perryego po raz pierwszy przybywa do Zat. Uraga. Przekazano szogunowi list od prezydenta USA Fillmorea z prośba o nawiązanie stosunków dyplomatycznych, po odpowiedź miał wrócić za rok.
– 1855 r. Japonia zawiera umowy handlowe z Rosją, W. Brytanią i Holandią
– 1858-61 r. kolejne traktaty z Holandią, Rosją, W. Brytanią, Francją, Portugalią i Prusami
– 1860 r. japoński statek płynie do Sanfransisco
– 1863 r.
 młodzież japońską wysłano na studia do Anglii na koszt rządu, Już pod koniec XVIII wieku szogunowie nakazywali swoim uczonym uczyć się j. angielskiego, holenderskiego i rosyjskiego by następnie mogli tłumaczyć dzieła z tych języków na japoński.
– 3 II 1867 r. zmarł cesarz Komei, władzę objął jego 16-letni wówczas syn Mutsuhito. Prawie wszystkie klany złożyły przysięgę na wierność nowemu cesarzowi. Ostatnich stronników szogunatu rozgromiły wojska rodów Satsumy i Choshu.
– 3 I 1868 r. shogun Keiki Yoshinobu złożył dymisję cesarzowi. W ten sposób oficjalne przestał istnieć szogunat i doszło do restauracji Meiji (przez zachodni kalendarz uznawana jest data 1 I 1868 r.).
– 1868-1912 r. era Meiji – “dządy oświecone”
– 6 IV 1868 r. Cesarz ogłasza tzw. przysięgę cesarską – pięć priorytetowych zasad swoich rządów. Głosiły one:
1. Zwołanie parlamentu decydującego w sprawach państwowych
2. Wzrost dobrobytu narodu poprzez połączony wysiłek rządu i ludu (wzrost gospodarczy)
3. Wszyscy poddani winni być lojalni wobec cesarza i kraju.
4. Sprawiedliwość i bezstronność jako podstawa wszelkich działań zgodnie z prawami natury.
5. Rozwój nauki i oświaty w kraju oraz podnoszenie wykształcenia ludu.
– 5 III 1869 r. pod naciskiem klanu Satsumy i innych członków rządu daimyo z płn. – zach. prowincji zrzekli się swych przywilejów, włości i tytułów na rzecz cesarza. Trzy miesiące później uczynili to wszyscy daimyo.
Cesarz zlikwidował dotychczasowy podział na klasy i wprowadził trzy nowe stany:
– Kazoku – szlachta dworska (kuge) i byli daimyo, szlachta feudalna.
– Shizoku – objęła wszystkich samurajów i roninów.
– Heimin – cały pozostały lud (eta, chłopi, kupcy, rzemieślnicy, robotnicy, etc.).
Samuraje i świątynie buddyjskie utraciły ziemie i przywileje na rzecz pensji krajowych. W ten sposób całkowicie zlikwidowano ustrój feudalny. W 1868 r. z woli cesarza ziemia stała się własnością tych, którzy ją uprawiali. Od 1873 r. każdy mógł kupić lub sprzedać ziemię, lud był wolny, a cesarza uznano za dobroczyńcę narodu, jego prestiż wzrastał.
Wprowadzono nowy podział terytorialny kraju. Prowincje zmieniono na prefektury (ken).
– 27 VI 1869 r. ostatecznie zakończyła się wojna domowa pomiędzy wojskami cesarskimi a resztkami oddziałów wiernych szogunatowi, kapitulacja admirała Enomoto.
– 1871 r. zlikwidowano ostatecznie podział na klasy i wprowadzono równy dla wszystkich podatek, bez względu na przynależność do klasy. Zorganizowano państwowa łączność telegraficzną i pocztową. Dzięki pożyczkom z W. Brytanii ulepszono drogi. Utworzono też regularna armię i wprowadzono państwowy system szkolnictwa wzorowany na europejskim obowiązkowa nauka w wieku od 6 do 12(13) lat.
– 1872 r. rozpoczęto zakładanie morskich spółek handlowych zbudowano pierwszą linię kolejową – do końca XIX wieku było już zbudowanych 4 tys. km linii kolejowych.
– 1873 r. od tego roku podatek zamiast w ryżu i innych produktach miał być płacony w pieniądzu. Wprowadzono też tolerancję chrześcijaństwa i obowiązkową służbę wojskową.
– 1874 r. i 1877 r. miały miejsce dwa duże powstania samurajów z rodów Chosu i Satsuma.
– 1875 r. ograniczono swobody zbyt bujnie rozwijającej się prasy
– 1876 r. cesarz zabronił samurajom noszenia mieczy, odtąd mogli je nosić tylko wojskowi armii cesarskiej, stąd duża liczba byłych samurajów w armii.
Po układzie Japonii z Koreą, ta druga stała się otwarta na wpływy Japonii.
– 1877 r. dochodzi do największego buntu samurajów przeciw reformie powszechnej służby wojskowej. Na jego czele 14 tys. armii powstańczej stanął Saigo Takamori z klanu Satsuma. Władze wykryły przygotowania do buntu i przy próbie przejęcia arsenału buntowników, ci drudzy uciekli w góry. We IX 1877 r. wojska cesarskie rozgromiły powstańców. 24 IX 1877 r. otoczony zewsząd Sago Takamori popełnił seppuku.
– 1878 r. odbyły się wybory do zgromadzeń prefekturalnych.
– 1880 r. stowarzyszenia i partie polityczne uzyskały prawo organizowania się i swobodnego głoszenia własnych poglądów. Powstało pierwsze stronnictwo opozycyjne Jiyuto (Partia wolności) założona przez Itagaki Taisuke.
– 1881 r. nastąpiła sprzedaż państwowych zakładów i fabryk w ręce prywatne
– 1882 r. powstał Japoński Bank Narodowy (Nihon-ginko), Okuma zakłada partię Shinpoto (Partię Postępu).
– 1886 r. międzynarodowa konferencja w Tokio zapewniła Japonii swobody w ustalaniu wysokości opłat celnych.
– 1889 r. cesarz ogłasza konstytucję obowiązującą od 1 VI tj. od dnia wyborów.
– 1890 r. prawa eksterytorialności zrzekły się Niemcy i W. Brytania. W tym roku ogłoszono w Japonii kodeks karny.
– 24 VII 1894 r. koło wyspy Pungdo miała miejsce pierwsza bitwa w wojnie japońsko- chińskiej. Udział w niej wzięły 3 statki chińskie i 3 japońskie, zatopiono 1 statek chiński reszta uciekła. Bitwa pod Pungdo była wypowiedzeniem wojny Chinom, choć to nie Japończycy pierwsi otworzyli ogień. Oznaczałoby to, że to Chińczycy pierwsi otwierając ogień wypowiedzieli wojnę Japonii. Ten fakt dziś znany wówczas nie był rozstrzygnięty. Oficjalnie Chiny wypowiedziały wojnę Japonii 31 VII 1894 r., Japonia zaś 1 VIII 1894 r.
– 14 IV 1895 r. w Shimonoseki podpisano traktat pokojowy pomiędzy Chinami a Japonią kończący wojnę japońsko-chińską.
– 30 I 1902 r. zawarto traktat sojuszniczy-wojskowy pomiędzy Japonią a W. Brytanią, który zobowiązywał do udzielenia pomocy drugiej stronie w razie wojny z kilkoma państwami. Pakt ten zawarto na 5 lat i był głównie zwrócony przeciw Rosji. W 1905 r. został on przedłużony.
– 6 II 1904 r. zerwano stosunki dyplomatyczne pomiędzy zwaśnionymi krajami Rosja w przede dniu wojny miała do dyspozycji 1 100 000 żołnierzy i 2 400 000 rezerwistów, przy czym siły japońskie wynosiły 380 000 żołnierzy i 500 000 rezerwistów
– 8 II 1904 r. rozpoczęła się wojna rosyjsko-japońska atakiem na Port Athur. Była to największa wojna w historii ówczesnego świata. Wojskami japońskimi dowodził marszałek polny Oyama Iwao, ten sam który prowadził wojska japońskie w wojnie z Chinami w latach 1894-1895. Do tej wojny Japonia przygotowywała się już od 1895 r. gdy w wyniku rosyjskiej interwencji utraciła Płw. Liaotuński i Port Artur.
– 17 X 1904 r. z portów na Bałtyku wyruszyła II Eskadra floty rosyjskiej pod dowództwem Rożestwieńskiego.
– 21 X 1904 r. miał miejsce tzw. “incydent pod Hull”- na ławicy Doker eskadra rosyjska zaatakowała angielskie kutry biorąc je za “japońskie krążowniki”- paniczna obawa Rosjan przed atakiem Japończyków na wodach M. Północnego i M. Śródziemnego.
– 2 I 1905 r. Japończycy zdobywają Port Artur, do tego momentu straty po stronie japońskiej wynosiły 110 tys. żołnierzy, po stronie rosyjskiej 30 tys.
– 27-28 V 1905 r. na wodach Archipelagu Cuszimy miała miejsce jedna z sześciu największych i najsłynniejszych bitew morskich świata, stoczona przez floty japońską i rosyjską. Udział w niej wzięło 138 okrętów z 35 tys. ludźmi, swym zasięgiem objęła obszar 2 tys. km kwadratowych, a sam pościg w dniu 28 V objął 65 km kwadratowych. Straty Rosjan 4 zatopione pancerniki, krążownik, holownik, okręt warsztatowy, przejęcie przez japończyków dwóch okrętów szpitalnych, 23 okręty uszkodzone,z ginęło 4390 osób. Straty Japończyków – uszkodzenia okretów, 84 zabitych i 459 rannych zołnierzy. Wygrana w tej bitwie wprowadziła Japonie do grona potęg morskich, a w Rosji klęska ta przyspieszyła wybuch rewolucji.
Bitwa Cuszimska nazywana jest w Japonii Nihonkai Kaisen
Na okręcie “Nisshin” walczył (ranny w walce) ówczesny podporucznik marynarki Issoroku Takano (Yamamoto), późniejszy admirał i dowódca Połączonej floty podczas II wojny światowej.

Może cię zainteresować także:  Ciekawostki matematyczne które warto znać

– VII-IX 1905 r. były japoński attache wojskowy w Petersburgu, płk. Akashi, za 1 mln jenów otrzymanych ze Sztabu generalnego zakupił 4 statki pełne broni i amunicji, które następnie wysłał na M. Bałtyckie i M. Czarne z przeznaczeniem dla rewolucjonistów rosyjskich i fińskich.
– 9 VIII 1905 r. w Portsmout rozpoczęły się rokowania pokojowe pod przewodnictwem USA
– 5 IX 1905 r. podpisano warunki pokojowe. Japonia była pierwszym krajem azjatyckim, który pokonał mocarstwo europejskie, w tym przypadku Rosję.
– 6 IX 1905 r. ma miejsce demonstracja antywojenna w Tokio stłumiona przez wojsko. Kilka tysięcy osób zostało zabitych. Powodem było niezadowolenie z polityki rządu.
– 30 VII 1907 r. podpisano układ japońsko-rosyjski, który dzielił Azję płd.- wsch. Ma dwie strefy wpływów mimo to rozszerzano aparat szpiegowski w Rosji.
– 22 VIII 1910 r. po zabójstwie Ito Hirobumi, reformatora i polityka japońskiego, kilkukrotnego premiera, sprawującego funkcję rezydenta generalnego w Korei, przez patriotę koreańskiego, An Dzungyuna, na dworcu w Harbinie, w Tokio ogłoszono żałobę narodową. Był to prete3kst do zaanektowania Korei przez Japonie. Następcą Hirobumi został Terauchi Masatake.
– 1911 r. Japonia zawarła traktat handlowy z USA.
– 29 VII 1912 r. umiera od dawna chory na cukrzycę cesarz Mutsuhito, rządził 45 lat. Pochowany został w mauzoleum Momoyama koło Kioto. Władzę objął jego syn Yoshihito (33 lata) urodzony ze związku z konkubiną. Na wieść o śmierci cesarza Meiji seppuku popełnia gen. Nogi (zwycięzca z pod Port Artur) i jego żona.
– 13 VII 1913 r. podpisano tajny układ wojskowy pomiędzy W. Brytanią a Japonią.
– 3 IX 1914 r. Japończycy lądują w Szantungu.
– 7 IX 1914 r. rozpoczynają atak na Kiao-czao, który trwał do 10 XI 1914 r. zginęło 10 tys. Japończyków, dzięki dobrze działającemu wywiadowi Japończycy poznali zawczasu plany twierdzy i jej umocnienia.
– 28 VI 1919 r. w Wersalu zakończyła się konferencja pokojowa po I wojnie światowej. Japonii przyznano na niej: Szantung, Wyspy Mariańskie, Wyspy Karolińskie, Archipelag Marshalla na Pacyfiku na okres 99 lat. Takie postanowienia uzyskał dla Japonii Makino Nobuaki (od 1897 r. wiceprezydent Związku Czarnego Oceanu). Chiny były przeciwne tym postanowieniom i nie ratyfikowały traktatu.
* Podczas II wojny światowej budżet Japonii nie przewidywał środków na utrzymywanie jeńców (nie brano ich), w późniejszym okresie gen. Tojo zmienił tę politykę i pozwolił jeńcom żyć póki byli w stanie pracować. W niewoli japońskiej zginęło ponad 28 % jeńców (najwięcej ze wszystkich), w niewoli niemieckiej i włoskiej 4%.
– 7 XII 1941 r. przed atakiem Japończyków na Perl Harbor na maszcie lotniskowca flagowego “Akagi” podniesiono – dla zdopingowania pilotów – banderę bojowa oraz flagę “Z”- kodu sygnałowego jaką pancernik “Mikasa” nosił 27 Y 1905 r. pod Cuszimą.

Może cię zainteresować także:  30 ciekawostek geograficznych które musisz poznać

Jak oceniasz ten materiał?

Kliknij na gwiazdkę, aby zostawić swoją ocenę

Średnia ocena / 5. Liczba głosów:

Jak dotąd brak głosów! Oceń ten post jako pierwszy.

13 ciekawostek o grach i loteriach – postaw na szczęśliwą kartę

Poprzedni wpis

Ciekawostki o kobietach – płeć piękna i jej sekrety

Następny wpis
Wiedzo Znawca
Redaktor z rzemiosłem w ręku na co dzień szef kontroli jakości w brytyjskim oddziale Amazona. W niedalekiej przyszłości planuje zrealizować młodzieńcze marzenia i napisać książkę.

Na pewno zainteresują Cię jeszcze:

Komentarze - masz coś do napisania? Zostaw proszę informacje.

Pozostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *